جلسات ماهانه اولیاء کانونی

جلسات ماهانه اولیاء کانونی

کانون فرهنگی – تبلیغی شباب الجنه به عنوان یک کانون موثر در تربیت و رشد نوجوانان مومن، مودب، مدیر و مدبر ، موثرترین راه موفقیت دراین مسیر  را  ارتباط تنگاتنگ و موثرخانواده با  خود می داند. لذا برای رسیدن به این هدف جلسات ماهانه  ای  را برنامه ریزی کرده است. این جلسات   به صورت مرتب و ماهانه و  کارگاهی برگزار می شود. مطالب مطرح شده در این جلسات شامل آسیب شناسی خانواده و روش های تربیت، ارائه راهکارهای عملی برای ترتیت موثر  و…. می باشد. در انتها نیز خانواده ها راهکارهای ارائه شده و اجرا شده و همچنین سوالات و نقد های خود را بیان می کنند. وجود این ارتباط موثر ، شیوه  اجرای برنامه ها و  نقشه راه را عملی تر و موثر تر می کند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.