زیر میز زدن!!!

زیرمیز زدن

#پیشنهاد_مطالعه (دو سه دقیقه وقتتو میگیره ولی ارزش داره)

این اصطلاح یکی از واژهای سیاسی است که اخیرا درادبیات سیاسی کشورها ومخصوصا کشورما کاربرد فراوانی پیدا کرده ومنظور از آن بهم زدن بازی ، توافق ، مذاکره و…است که توسط اشخاص ،شخصیتها ، احزاب اتفاق میافتد. ازاول پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده اند احزاب وشخصیتهایی که به علت تامین نشدن منافعشان در لایه های مختلف قدرت همواره زیر میز زده اند به خیال اینکه بتوانند سهمی ازاین سفره ببرند که در اکثر اوقات موفق نبوده اند. ازامثال بنی صدرها بگیرید تا رجویها و….اما نکته اصلی دراین زیر میز زدنها موفقیت گفتمان امام (ره)که همان گفتمان انقلاب ونظام میباشد بوده است.

گفتمانی که برخواسته ازاسلام ناب محمدی است ، گفتمانی که گفتمان تمام آزادی خواهان دنیاست ، گفتمانی که آنچنان با دلهای علوی وفاطمی ارتباط برقار کرده که جان نثاران وفداییان بیشماری دارد ، گفتمانی که بدون توسل به زور وخشونت در دنیا طرفدارن فراوانی دارد. چندی پیش بود که یکی ازشبکه های معاند با طرح این موضوع که چرا رئیسان جمهور ایران و برخی سیاسیون بعد از اتمام دوره مسئولیتشان یک رابطه تاریک با رهبری ایران برقرار میکنند ودر این تحلیل خود ، رهبری نظام را مقصر اصلی این رابطه تاریک معرفی کرده بود.  اما از آنجا که حداقل یک دهه طول میکشد که برای همه عیان شود وببینند وبدانند که ایراد ازکجاست وتبدیل به پیاده نظام بی سر وصدای نظام نشوند ، اکنون فضا تلطیف پیدا کرده ونوع برخورد سیاسیون مختلف درطی این چهل وچند سال برای همه مشخص شده است.

چه زیر میز زدنهایی که اتفاق نمیافتد مخصوصا الان که وقت ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری است  یکی که خود زمانی ازهمین سیستم رای آورده ومنتقدین زمان خودرا محکوم میکرد اکنون تهدید میکند که اگرتایید صلاحیت نشود زیر میز خواهد زد ، آن یکی ازنثارهمه جور افترا وتهمت به رهبر مملکت ابایی ندارد و انتظار دارد که تایید صلاحیت شود درحالی که با برخی ازاصول نظام وانقلاب هم زاویه دارد!!! دیگری جهت مظلوم نمایی خود وهم حزبیهایش با وجود اینکه سابقه های مختلف فساد واختلاس و… دارد نیز کاندید شده تا او هم به نوعی جهت انتقام ازنظام زیر میز بزند.  جالب تراز آنها اجرا نشدن یک قانون هست که اجازه نمیداد ثبت نام ریاست جمهموری ایران تبدیل به سیرک شود وهر کسی که دلش خواست از کفترباز و قهوه خانه نشین و… نتوانند ثبت نام کنند وکسانی که واقعا شرایط دارند ازجمله مدرک تحصیلی و..ثبت نام کنند ، این مجریان هم دریک کار بچه گانه اینگونه زیر میز زده اند

از زیرمیز زدنهای اساسی که در تاریخ انقلاب اتفاق افتاده وهمچنان هم ادامه دارد ، کی بود کی بود من نبودمهای برجام هست ، که باوجود هشدارهای متعدد رهبری در زمینه عدم اعتماد به طرف غربی و رعایت نشدن شروط رهبری در اجرای آن ، ازرهبری بگیرید تا سردار سلیمانی عزیز را محکوم میکنند که آنها باعث عدم نتیجه آن شده اند درحالی که در چندین وهله خود را مسئول مستقیم مذاکرات معرفی کرده اند وهرجا که گرهی در کار پیدا میشد زیر میز میزدند ومیزنند که ما مسئول نبودیم وتصمیم جای دیگری بود….

زمان انتخابات زمان افزایش بصیرت ، مقایسه گفتمان افراد از چندین سال گذشته تا کنون هست که آیا زیر میز زده یا میزنند ویا مردانه مسئول کارهای خود خواهند بود ، به امید انتخاب یک مرد واقعی برای ریاست جمهوری ایران

 

#انتخابات #زیرمیز_زدن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.