ماظرفیتش را نداریم!

عادت کرده ایم که رفتارهای چهارشنبه سوری داشته باشیم ، یعنی زمانی شعله ور شویم وبعدازمدت کوتاهی فروکش کنیم

در روزهایی که کرونا امانمان را بریده آنچه که میشد محل بحث شود ودر تلطیف روحیه خراب این روزهای مردم موثرباشد نقل قولهایی از جنگ ومخصوصا بحث اسارت درجنگ بود البته درحدیکی دو  گزارش بیان شد ولی حق مطلب ادا نشد .وهیچ وقت ادا نخواهدشد

درزمینه اسارات غیراز یکی دو فیلم سینمای ویکی دو سریال چیزخاصی بیان نشده ، آنهم که حداقل مربوط به دو دهه قبل است .

فرصت خوبی بود تا ازدل این بحران ارتباطی که شکل گرفته قدری بیشتر به جنگ بپردازیم وبه قول رهبر بزرگوار انقلاب به جای درشت نوشتن جنگ به درست نوشتن آن بپردازیم

کاش به اندازه نصف تبلیغات سوئئ که ازمیزان حقوق و امتیازات و.. اسرا وجانبازان وشهدا شده به اصل قضیه اسارت که دراین نوشتار مدنظرنگارنده هست توجه میشد

درحبس خانگی به سرمیبریم اما لااقل دستشویی وحمام فراهم هست ، در حبسیم ولی تلویزیون وفضای مجازی کاملا دردسترس هست ، درحبسیم ولی غذا وتنوع غذایی راهم داریم ، درحبسیم ولی کسی مطالعه را از دست ما نگرفته ، درحبسیم ولی لاقل تلفن جهت ارتباط با عزیزانمان هست ، درحبسیم ولی ازاخبار ورویدادهای ایران وجهان همه روزه مطلعیم ، درحبسیم ولی منزلمان به اندازه کافی جا برای بازی فرزند وهم بازی شدن او جا دارد .

کی برای نسلهای جدید نقل خواهیم کرد که درزمان نچندان دور جوانانی اسیر یکی از  شرور ترین ونفرت انگیزترین فرد تاریخ بود ند که نه تنها به قوانین بین المللی ارزشی قائل نبود بلکه به دین ویدنداری هم باج نمیداد آخر او به ظاهرمسلمان بود ، حتی ارزشی برای انسانیت هم قائل نبود

سالها ازتعداداسرای ایرانی که به دست صدام گرفتارشده بودند خبری نبود ودر کل دنیا هم غیرازمردمان سرزمینمان کسی نگران انها نبود

کی برای نسل حاضر بیان خواهد شد که در اسارت فرزندان ایران در اردوگاهای حزب بعث حتی دستشویی برای رفع حاجت نبود وخود اسرا در گوشه ای پارچه کشیده وازسطل برای جابجایی فضولات استفاده میکردند وچقدر ازاسیران ما دراین اردوگاههای ضدبشری براثرنبودن بهداشت ووجود بیماریهای مختلف جان دادند

کی برای نسل حاضر نقل خواهدشد که در این اردوگاهها درخوشبینانه ترین وبهترین حالت هر نفر باید در یک متر جا زندگی میکرد

کی نقل خواهدشد که غذا روزی یک وعده بوده وآنهم به اندازه یک سوم اسرا

چه کسی  نقل خواهد کرد که برای بی دین کردن اسرا ازغیر داغ استفاده کردند

وچه کسی نقل خواهد کرد همین غربی که الان روتوش حقوق بشری به خودش زده ازهمین حزب بعث حمایت میکرد ند

وچه کسی نقل خواهدکرد که خانواهده های این عزیزان درنبود خبری ازعزیزشان چه کشیدند

وچه کسی نقل خواهدکرد که با تمام این کمبودها که یک هزارم اصل داستان نیز نبود وقتی گزارشگر بین المللی ازشهید ابوترابی بزرگوار درزمینه اسارت ومشکلاتش  پرسید ، به جهت اینکه گزارشگر مسلمان نبود ، گفت ما شکایت به غیر نمیبریم ومشکلمان را خودمان حل میکنیم

دلم به حال نسل حاضر میسوزد که این رفتارها وآدمها درسایه عدم تبلغ درست الگویشان نشد وامثال جوکرها را بیشترازامثال ابوترابیها میشناسند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.